آذلك

آذلك
pareillement; mêmement; même; itou; item; idem; également; dito; autant; aussi; ainsi

Dictionnaire Arabe-Français.

Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”